XESTUR PONTEVEDRA
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player

Solo Empresarial: Contacto

Solicitude de Información

DATOS
Razon social ou nome e apelidos (Indicar si existe nome comercial)

Enderezo Fiscal

Persoa de Contacto

Cargo

Telefono 1
Telefono 2
Fax

Correo electronico

ACTIVIDADE A DESENROLAR
Descripcion da Actividade

NECESIDADES ESPECIFICAS
Tamaño Parcela

M2 Nave a implantar

Potencia electrica(kw)

Auga Industrial (m3)

Gas (bares)

Necesidade de tratamento de residuos

Requerimentos especificos da construccion

IMPLANTACION
Nave en propiedade

Nave en aluguer

PARQUES DE INTERES
Dacordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os datos persoais que vostede incluia no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable é XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA SA con domicilio en Praza Maruja Mallo nº 1 1º 36205 Vigo. Si o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixindose por escrito á dirección señalada.
Xunta de GaliciaXestur Pontevedra
Praza Maruja Mallo 1, 1º, 36206 Vigo Pontevedra - TELÉFONO: 986 266 477 - FAX: 986 267 147 | xestur@xesturpontevedra.com | Política de Privacidade