XESTUR PONTEVEDRA
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player

Renda Básica de Emancipación

renda de emancipacion basica

A Consellería de Vivenda e Solo é a encargada de tramitar as solicitudes. Os demandantes deberán dirixirse a calquera das oficinas que a Consellería de Vivenda e Solo ten nas sete grandes cidades do país, onde recibirá a información sobre todos os requisitos que debe cumprir o demandante e a documentación necesaria.

A renda básica de emancipación está dirixida a mozos e mozas de entre 22 e 30 anos, titulares dun contrato de arrendamento da vivenda na que residen e que conten cunha fonte regular de ingresos inferiores aos 22.000 euros brutos anuais. Pode incluír un préstamo de ata 600 euros para a fianza e 120 euros para custear un aval.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, encargada de tramitar as solicitudes, atende aos demandantes):

Para expedientes tramitados en Pontevedra

Atención presencial
Martes y Viernes, de 10:00 h -14:00 h
C/ Alcalde Hevia, 7, 36071 Pontevedra
Teléfono: 986 80 56 06

Atención telefónica
Lunes, Miércoles y Jueves, de 9:00 h - 14:00 h.
Teléfono: 986 26 64 77. Extensión 27.

Para expedientes tramitados en Vigo

Atención presencial y telefónica
De Lunes a Viernes de 9:00 h. a 14:00 h
Plaza Maruja Mallo, 1, 1º, 36206 Vigo Pontevedra
Teléfono: 986 49 45 62

Documentos relacionados:
Real Decreto 1472/2007 polo que se regulamenda a renda básica de emancipación (Formato PDF)
1-Orde do 26-12-2007 DOGA pola a que se regula a Renda Básica de Emancipación (Formato PDF)
2-RD 1472-2007 RBE (Formato PDF)
3-RD 366-2009 modificación RBE (Formato PDF)
4-RD 1260-2010 modificación RBE (Formato PDF)
Formulario de solicitude da renda básica de emancipación (Formato PDF)

Enlaces de interese:
Renda básica de Emancipación - IGVS

Xunta de GaliciaXestur Pontevedra
Praza Maruja Mallo 1, 1º, 36206 Vigo Pontevedra - TELÉFONO: 986 266 477 - FAX: 986 267 147 | xestur@xesturpontevedra.com | Política de Privacidade