XESTUR PONTEVEDRA
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player

Naves en Aluguer: Demandantes

Solicitude de Demandante de Naves Modulares en Réxime de Aluguer. Descargar formulario en PDF

DATOS
Razon social ou nome e apelidos (Indicar si existe nome comercial)

Enderezo Fiscal

Enderezo Fabrica

Persoa de Contacto

Cargo

Telefono 1
Telefono 2
Fax

Correo electronico

ACTIVIDADE A DESENROLAR
Descripcion da Actividade

Epigrafe IAE
Nova Creacion
Ampliacion
Traslado


NECESIDADES ESPECIFICAS
Potencia electrica (kw)

Gas (bares)

Auga Industrial (m3)

Necesidade de tratamento de residuos

Movimiento vehiculos pesados/dia

Nª vehiculos flota propia

Requerimentos especificos da construccion

NECESIDAD NAVE MODULAR
NUMERO DE MODULOS DE 600 M2 SOLICITADOS

OUTROS PARQUES DE INTERES
Dacordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os datos persoais que vostede inclúa no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable é XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA SA con domicilio en Praza Maruja Mallo nº 1 1º 36205 Vigo. A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a inscrición de interesados en alugar naves sitas en parques empresarias. Si o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixindose por escrito á dirección señalada.
Xunta de GaliciaXestur Pontevedra
Praza Maruja Mallo 1, 1º, 36206 Vigo Pontevedra - TELÉFONO: 986 266 477 - FAX: 986 267 147 | xestur@xesturpontevedra.com | Política de Privacidade