XESTUR PONTEVEDRA
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player

Presentación

Xestur Pontevedra é unha empresa pública da Comunidade Autónoma de Galicia cuxo principal obxectivo é a xestión de solo na provincia de Pontevedra.

A súa labor inclue a elaboración de estudios urbanísticos, a redacción de plans de ordenación e proxectos de urbanización, así como a iniciativa para a súa tramitación e aprobación; o desenvolvemento da actividade urbanizadora, que comprende tanto a promoción e preparación de solo industrial e empresarial ou residencial, como a realización de obras de infraestructura urbana ou a dotación de servicios para a execución dos plans de ordenación; a construcción, arrendamento e alleamento de naves e locais industriais e comerciais; a promoción e preparación de solo empresarial e a súa xestión e venda

Xestur Pontevedra é o responsable tamen do desenrolo en colaboración co Ministerio de Vivenda e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, do Programa de Renda Básica de Emancipación.

O capital social de Xestur Pontevedra está participado polo "Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)", organismo autónomo dependente da Xunta de Galicia, a Consellería de Economía e Facenda e a Diputación de Pontevedra.

Esta web se encuentra en construcción

Xunta de GaliciaXestur Pontevedra
Praza Maruja Mallo 1, 1º, 36206 Vigo Pontevedra - TELÉFONO: 986 266 477 - FAX: 986 267 147 | xestur@xesturpontevedra.com | Política de Privacidade