XESTUR PONTEVEDRA
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player

Actos Societarios

PROYECTO COMUN DE FUSION
27/09/13...

Cuentas Anuales 2012 - Xestión Urbanística de Pontevedra S.A.
...

ESTATUTOS SOCIAIS
A Xunta Xeral da Sociedade, na súa reunión de data 1 de febreiro de 1991, acordou, por unanimidade, aprobar os Estatutos para a sociedade co fin de adaptalos a lexislación vixente nesa data.Con data 27 de xuño de 2008, a Xunta Xeral de Accionistas acordou a modificación dos Estatutos Sociais desta m...

ORGANOS DE GOBERNO
En cumprimento do Artigo 112 da Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público autonómico de Galicia, que regula a publicidade da actividade societaria, publicanse os órganos de goberno desta sociedade....

Cuentas Anuales 2011 - - Xestión Urbanística de Pontevedra S.A.
...

Xunta de GaliciaXestur Pontevedra
Praza Maruja Mallo 1, 1º, 36206 Vigo Pontevedra - TELÉFONO: 986 266 477 - FAX: 986 267 147 | xestur@xesturpontevedra.com | Política de Privacidad